Home / Dua / Çok etkili hacet duası

Çok etkili hacet duası

Okunduğunda yedi kat göklerin, yerlerin ve Arş-ı Âlâ’nın kabûlü için harekete geçtiği dua. Yazımızda öncelikle duanın faziletini ve önemini sizlerle paylaşacağız. Sonrasında duanın okunuşunu ve anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ RESMİN ÜZERİNE 1 KEZ DOKUNUN LÜTFEN. YAZININ TAMAMININ OLDUĞU SAYFAYA YÖNLENDIRILECEKSINIZ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faziletleri

el-Ehad ism-i şerifinin zikredildiği mühim bir duaya yer vermiştir ki bu dua hadis-i şerifte rivayet edilmiştir.

1. Nitekim Enes (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: Yahudiler (den on iki bin kişi) Meryem oğlu İsa kardeşimi (kendi zanlarınca) öldürmek için (bulunduğu hanenin kapısında) toplandıkları zaman Allah-u Te’ala
Cibril’e: Kuluma yetiş, diye vahyetti.
Bunun üzerine Cibril hemen indiğinde İsa (Aleyhisselam) birdenbire Cibril’in kanadında bulunan bir satır gördü ki onda: (La ilahe illallah Muhammedü’r-Rasulüllah) yazılıydı.
Cibril: İsa söyle, dedi, o: (Yukarıdaki duayı)’de. İsa (Aleyhisselam) bu duayı yapınca, Allah-u Te’ala Cibril’e: Kulumu Bana (Benim emrettiğim makam olan ikinci kat semaya) yükselt, diye vahyetti. Sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabına dönerek: Ey Haşimoğulları! Ey Abdülmuttaliboğulları! Ey Abdimenafoğulları!
Bu kelimelerle Rabbiniz’e dua edin, beni hak ile peygamber olarak gönderen Zat’a yemin ederim ki: Hangi bir kavim bu kelimelerle dua ederse Arş, yedi kat gökler ve yedi kat yerler onun (bu duasının kabulü ve sıkıntısının açılması) için harekete geçer, buyurdu.

2. Ziya el-Makdisi’nin naklettiği diğer bir rivayette ise :

Bu duaya devam edin, kabulünü geç saymayın, zira iman edip ancak Rabblerine tevekkül edenler için Allah katında bulunan (mükafatlar) daha hayırlı ve daha kalıcıdır, buyurmuştur.

Çok etkili hacet duası

Allâhümme innî eûzü bismikel ecellil eazz.
Allâhümme innî es-elüke bismikel vâhidil ehad.
Ed-ûkallâhümme bismikessamed.
Ed-ûkallâhümme bismikel azîmil vitril kebîril müteâliyellezî
mele-el erkâne küllehâ illâ ferracte annî durra
mâ emseytü fîhi ve esbahtü fîh.

Ey Allah’ım! Ben Senin en yüce ve en izzetli ismine sığınıyorum!
Ey Allah’ım! Ben Senden el-Vahid (birinci) ve el-Ehad (bir) isimlerinle istiyorum!
Ey Allah’ım! Ben Sana es-Samed (her şey Kendisine muhtaç olan) isminle dua
ediyorum.
Ey Allah’ım! Ben Sana (Arş’ın) bütün rükünlerini (direklerini) dolduran el-Azim
(çok azametli), el-Vitr (tek), el-Kebir (çok büyük) ve el-Müte’ali (çok yüce) isimlerin
ile dua ediyorum ki kendisinde akşamladığım ve sabahladığım her sıkıntıyı mutlaka
benden açasın

Not

1. Bu dua hakkında hacet namazı geçmiyor. Ama kılmak tesirini arttırır.

2. Duaların makbul olacağı zamanlarda yapmakta tesirini arttırır. Örneğin gecenin son 3’te 1 kalınca gök kapıları açılıyor.

Kaynak
Lalegül Dergisi Mart 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (93-94)

bimaktuel.net

Ya Rahim esmasının faziletleri

Çok etkili hacet duası. Okunduğunda yedi kat göklerin, yerlerin ve Arş-ı Âlâ’nın kabûlü için harekete geçtiği dua, mutlaka okuyun.

About ahmedhoca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir