Home / Dua / Erbaini İdrisiyye 20. İsmi Şerif

Erbaini İdrisiyye 20. İsmi Şerif

Asrının eşsiz alimi, zamanın biricik bilgini, başkalarını kemale erdiren, hakikat ehlinin kutbu; Sihabüddin Sühreverdi (k.s.)hazretlerinden menkuldur ki; Allah Tea’la ona güzel isimlerinden kırk(40) tanesini vermiştir. Şeyh Hazretleri bütün hayatı boyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıştır. Bütün harika işlerini bu isimlerin bereketi ile yapmıştır, Erbaini İdrisiyye 20. İsmi Şerif .

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ RESMİN ÜZERİNE 1 KEZ DOKUNUN LÜTFEN. YAZININ TAMAMININ OLDUĞU SAYFAYA YÖNLENDIRILECEKSINIZ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Erbaini İdrisiyye 20. İsmi Şerifin Faziletleri

Bu ismi şerifi her gün (360) defa her 100 okumanın başında ve sonunda 100 defa Rasûlüllâh (sav)’e salavat-ı şerif okuyarak 360 defa okuyan kişiye bazı lütuflar ihsan edilir.

 • Okuyan kimse borçlu ise borcunu öder.
 • Hapiste ise kurtulur.
 • Ne isteği varsa hasıl olur.
 • Evlenemiyorsa evlenir.
 • Eşi ile arasında sorunları varsa düzelir.
 • Hasta ise iyileşir.
 • Fakirse zenginleşir.
 • Allah-u Teâlâ’ya isyan ediyor ise veya yakını isyan ediyor ise itaate yönelir. Zelilse aziz olur.
 • Kendisine büyü yapılmış ise büyü bozulur.
 • Ailesinde uzak kalmak zorunda bırakıldıysa Allahü Teâla bir şekilde ailesiyle buluşturur.
 • İç aleminde sorunlar var ise düzelir.
 • Çocuğu olmuyor ise takva sahibi bir çocuğu olur.
 • Sinirli biri ise Halim-Selim biri olur.
 • Kıskanç-hasedçi biriyse hasedi zail olur (kıskançlık huyu kaybolur),
 • Kibirli biri ise alçak gönüllü olur.
 • Cimri ise , cömert olur ,
 • Hırslı ise kanaatkar olur ve Allâh-u Teâlâ bu zikir sayesinde âkıbetini hayırlı eyler.

Sonuç olarak ; Kim azîz ve kerîm (değerli) biri olmak isterse bu İsm-i Şerii çokça zikretmeye devam etmelidir.Allah dünya ve ahiretimiz için hayırlı olan dualarımızı kabul etsin İnşallah. Amin

Erbaini İdrisiyye 20. İsmi Şerif

{ Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve gıyâsehû ve meâzeh yâ rahîm.}

Manası: Ey her (dara düşüp) feryad edene ve her sıkıntılıya acıyan, herkesin mededi ve sığınağı olan. Ya Rahim! 

Erbaini İdrisiyye okuyanların sahip olması gereken özellikler

 • Kalbi temiz olmalı.
 • Bunu okumaya kalbi ve ruhu ile devam etmeli ki, Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip şeyler görsün.
  Ona gayb aleminin sırları açılsın. Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep, ağaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin şerhini yazamazlar.
 • Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve bunları okumaya muvaffak kılar. Sonunda o kişide acayip hassalar görülür.
 • Haram işlerde tecrübe edilmesi caiz değildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz. Kıyamet gününde Hak Teala onun hasmı olur.
 • Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.
 • Kötü huyları olmamalıdır.
 • Fasık ve yalancı olmamalıdır.
 • Hali düzgün, sözü doğru olmalıdır.
 • Bu isimlere inanıp ihtiyacı olduğu zaman tecrübe etmelidir.

Kaynak 1: Erba’in-i İdrisiyye(Ahmed Mahmut Ünlü)

Kaynak 2: https://bilgisah.com/haber/188/esmai-erbain-idrisiye-fazileti.htmlNOT : Hanımlar özel durumlarında bu ismi şerifi okuyabilirler.

About ahmedhoca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir